"Asman Oky" HJ öz döredilen gününden başlap, ýurdumyzyň çäginde Maglumatlar Tehnologiýasy ugrunda birnäçe uly göwrümli işleri alyp barýar. Döreden ulgamlarymyzdan, saýtlarymyzdan her gün ortaça 105.000 adam peýdalanýar